พลังเด็กจิตอาสา

MilesforJoy x ช่วยน้องให้มองเห็น โดย Dueansong Leelapatana

04 เม.ย. 2567

พลังเด็กจิตอาสาวันนี้ น้องเดือนสอง ลีละพัฒนา (น้องไหมจีน) ร่วมอาสาเป็นสะพานบุญ กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โดยได้จัดทำโครงการ MilesforJoy x ช่วยน้องให้มองเห็น โดย Dueansong Leelapatana

หลังจบโครงการ น้องนำเงินบริจาคจำนวน 31,199 .- มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สนับสนุนการดูแลน้องผู้ป่วยเด็กในโครงการ ช่วยน้องให้มองเห็น ต่อไป

ขอบคุณ พลังเด็กจิตอาสา

#สร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #สะพานบุญ

1
แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

27,439,278

จำนวนผู้บริจาค

15,659