พลังเด็กจิตอาสา

พลังเด็กจิตอาสา บริจาคเงินช่วยน้องที่พิการแต่กำเนิด

14 พ.ค. 2567

ด.ญ. ธิชา ไตรรัตโนภาส , ด.ช. วริศ วงศ์สืบชาติ, ด.ญ. วริศรา วงศ์สืบชาติ

จับมือร่วมเป็นพลังเด็กจิตอาสา บริจาคเงินช่วยน้องที่พิการแต่กำเนิดบริจาค ในโครงการ อยู่เพื่อยิ้ม สนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก ที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวและสมอง มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก จำนวน 750,000 บาท

ขอบคุณ พลังเด็กจิตอาสา

#สร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #สะพานบุญ

8
10
9
แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

อยู่เพื่อยิ้ม เพื่อเด็กพิการทางสมองและการเคลื่อนไหว

ร่วมบริจาคเพื่อการดูแลรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและสมอง