ผู้ใหญ่ใจดี

คุณสุเทพ ศรีอินทราวานิชและครอบครัว บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องให้สารละลายทางเลือดดำ

28 พ.ค. 2567

คุณสุเทพ ศรีอินทราวานิชและครอบครัว บริจาค 55,000.- บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องให้สารละลายทางเลือดดำจำนวน 1 เครื่อง โดยการบริจาคดังกล่าวผ่านในโครงการสะพานบุญ

" ทำบุญเดือนเมษา หา Infusion Pump เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เพื่อรักษาน้อง"

โดยมีคุณทรงศิริ นิลจุลกะ หัวหน้าหอผู้ป่วยเด็ก เป็นตัวแทนรับมอบ ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอบคุณ#ผู้ใหญ่ใจดี #สะพานบุญ

#สร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #สะพานบุญ พลังเด็กจิตอาสา

แชร์เรื่องนี้