ผู้ใหญ่ใจดี

บริษัท เอ็นโฟลว์ จำกัด สำนักงานใหญ่ บริจาคเงินช่วยโรงพยาบาลเด็ก

16 พ.ค. 2567

คุณ จิรพงศ์ หิรัญโชควาณิช ผู้จัดการฝ่ายขาย/คุณไพศาล พวงมณี ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/คุณณัฐวุฒิ เชาวน์ดี ผู้จัดการทั่วไป จากบริษัท เอ็นโฟลว์ จำกัด สำนักงานใหญ่

มอบเงินบริจาค 100,000.-บาท สนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลเด็ก

โดยมีคุณรัชฎา อนันต์วรปัญญา รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และ คุณศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานการพยาบาลส่งเสริมนมแม่ในเด็กป่วย เป็นตัวแทนรับมอบ

ขอบคุณ#ผู้ใหญ่ใจดี #สะพานบุญ

#สร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #สะพานบุญ พลังเด็กจิตอาสา

1
2
แชร์เรื่องนี้