ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดีร่วมสร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

12 มิ.ย. 2567

“ผู้ป่วยเด็กควรได้รับการดูแลทางจิตใจและพัฒนาการ
นอกเหนือจากการดูแลอาการป่วยทางกาย”

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยนพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี,นพ.วรการ พรหมพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์, พญ.พนิดา ศรีสันต์ ,พญ. วรรณนิสา ภู่เจริญ พร้อมผู้บริหารสถาบันฯ

ร่วมให้การต้อนรับ คุณสายพิณ-คุณพรรณราย พหลโยธิน ผู้ใหญใจดีที่สนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 30 ล้านบาท ในโครงการปรับปรุงคลินิกผู้ป่วยเด็ก OPD ชั้น 2 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิินี

พร้อมกันนี้ ยังได้พาเยี่ยมชมคลินิกผู้ป่วยเด็ก OPD และคลินิกศัลยกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนการปรับปรุงจากแนวคิดการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อผู้ป่วยเด็ก

สถาบันสุขภาพเด็กฯ ได้ตระหนักถึงภาวะสภาพจิตใจดวงน้อยๆ ของเด็ก ที่อาจมีความหวาดกลัว ไม่มั่นใจ ระหว่างการเดินทางและเข้ารับการรักษา จึงได้มีแนวคิดในการส่งเสริมบรรยกาศ ที่เป็นมิตรกับเด็กๆ หรือเอื้ออำนวยต่อครอบครัว ให้เด็กป่วยมีความสุข เมื่อมารอการรักษา และในการอยู่ระหว่างนอนรักษา

ขอบคุณ#ผู้ใหญ่ใจดี #สะพานบุญ

#สร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #สะพานบุญ พลังเด็กจิตอาสา

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

โรงพยาบาลเด็กในฝันของหนู

ร่วมบริจาคให้โครงการเพื่อปรับปรุงบรรยากาศการรักษาผู้ป่วยเด็ก และจัดซื้ออุปกรณ์แพทย์ เพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะกับผู้ป่วยเด็ก