พลังเด็กจิตอาสา

ผมมีวันนี้ได้..เพราะที่นี้.. ขอขอบคุณที่นี่อย่างจริงใจครับ

12 มิ.ย. 2567

วันนี้น้องสุกฤษ นรสิงห์ นำเงินจากการเก็บออมของตนเอง แบ่งปันมามอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือทารกที่คลอดก่อนกำหนด ให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษา

น้องสุกฤษ เคยเป็นทารกที่คลอดก่อนกำหนด และได้รับการดูแลรักษาโดยแพทย์ พยาบาล บุคคลากรการแพทย์จากโรงพยาบาลเด็ก น้องบอกพี่ๆว่า

ผมมีวันนี้ได้..เพราะที่นี้ครับ

จึงอยากให้น้องๆคนอื่นๆได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาแต่เติบโตได้แข็งแรงเหมือนกับผมครับ

ขอบคุณ พลังเด็กจิตอาสา

#สร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #สะพานบุญ

แชร์เรื่องนี้