ผู้ใหญ่ใจดี

คุณวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล บริจาคเงินเพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ช่วยผู้ป่วยเด็กให้เข้าถึงการรักษา

30 มิ.ย. 2567

คุณวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล พร้อมด้วย คุณพัณณ์ชิตา โรจน์ภัทรานันท์ และเด็กชายชะณะ สินเจริญกุล (น้องเซน) บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด จำนวน 500,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ

Little Miracle แสงแห่งความหวัง ปาฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่

ให้ผู้ป่วยเด็กได้รับโอกาส่เข้ารับการผ่าตัด หายกลับสู่อ้อมกอดครอบครัว โดยมีคุณณัฎฐ์วนัน ฐานิสโร ตัวแทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รับมอบ

ขอบคุณ#ผู้ใหญ่ใจดี #สะพานบุญ

#สร้างอนาคตของชาติสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาล #เด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ

แชร์เรื่องนี้