ผู้ใหญ่ใจดี

คุณกมนทรรศน์ เหล่าบุตรดีปฐพี บริจาค 100000 บาท สนับสนุนโครงการ Little Miracle เพื่อการผ่าตัดและงานวิสัญญี

01 ก.ค. 2567

คุณกมนทรรศน์ เหล่าบุตรดีปฐพี นำเงินบริจาคจำนวนบริจาค 100000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อการผ่าตัดและงานวิสัญญี ในการดูแลผู้ป่วยเด็ก

ในโครงการ Little Miracle ผ่าตัด ปาฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่

โดยมี

1.คุณทรงศิริ นิลจุลกะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

2.คุณสุดา เลาห์สัฒนะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้างานการพยาบาลวิสัญญี

3.คุณจิราพร ใจลา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานการพยาบาลวิสัญญี

4.คุณสุนันท์ แสนยะมูล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบ

ขอบคุณ#ผู้ใหญ่ใจดี #สะพานบุญ

#สร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #สะพานบุญ พลังเด็กจิตอาสา Little Miracle ผ่าตัด ปาฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

Little Miracle - ผ่าตัด ปาฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่

ที่โรงพยาบาลเด็ก จะมีเด็กป่วยโรคที่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติ ตั้งแต่กำเนิด กลุ่มเนื้องอกและมะเร็ง รวมทั้งภาวะฉุกเฉินต่างๆ