ผู้ใหญ่ใจดี

DPA Charity : Hope For Child โดย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

11 ก.ค. 2567

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ร่วมสร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง โดย คุณพจณีย์ ล้วนไพศาลนนท์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันคุ้มครองเงินฝาก,คุณศิริวรรณ กมลวิเชียร ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

จัดกิจกรรม DPA Charity : Hope For Child มอบ 50,500 บาท จากการทำกิจกรรมผ่านระบบ #สะพานบุญ ภายใต้เว็บไซต์มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

เนื่องในโอกาสวันเฉลิงพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ  3 มิถุนายน 2567 พนักงานและเจ้าหน้าที่ DPA จัดกิจกรรมประมูลการกุศลเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติในเดือนมิถุนายน 2567

โดยมี คุณมารศรี กิระวิทยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานถ่ายทอดด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นตัวแทนรับมอบ

ขอบคุณ#ผู้ใหญ่ใจดี #สะพานบุญ

#สร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #สะพานบุญ พลังเด็กจิตอาสา

2
แชร์เรื่องนี้